Aanbod

 

Over mij

 

Informatie

 

Contact

rekindle

 


ALGEMENE INFORMATIE

 1. Tarieven - Het uurtarief bedraagt € 60 voor een individueel gesprek en duurt 60 minuten. Een relatiegesprek kost € 70 en duurt 75 minuten. In onze praktijk kan u enkel cash betalen.
   
 2. Annuleren van een afspraak - Indien u een afspraak wenst te annuleren doet u dat alstublieft 48 uur op voorhand zodat ik andere cliënten kan verder helpen. U kan volledig kosteloos annuleren, het liefst telefonisch op het nummer: 0496/62.43.44.  Bij annulatie binnen de 24 uur ben ik helaas genoodzaakt om de helft van het uurtarief aan te rekenen,
  dit is ook in het geval van ziekte of andere voorkomende gevallen. 


 3. Klachten - Uiteraard hoop ik natuurlijk dat u tevreden bent over onze samenwerking. Als u in onze samenwerking toch botst op onoverkomenlijke moeilijkheden of ontevreden bent hoor ik dat graag van u. Samen komen we er wel uit. Is dit niet het geval dan kan u een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVAGT (ter mijner en uwer bescherming). (Lees meer in pdf)

 4. Privacy - Privacy is voor ons een belangrijk uitgangspunt, er wordt dan ook discreet omgegaan met de ontvangen persoonsgegevens. Deze verklaring is bedoeld voor transparantie, zodat u als gebruiker van deze website kan begrijpen hoe met de ontvangen persoonsgegevens wordt omgegaan. (Lees meer)

 5. Wanbetaling: Niet nagekomen afspraken dienen ten laatste binnen de 10 dagen betaald te zijn. Voorts is de psychotherapeut gerechtigd, wanneer de cliënt in verzuim blijft, juridische maatregelen jegens de cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, komen alsdan voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimum
  15 % van het openstaande bedrag.
   


 6. BTW: Rekindle is vrijgesteld van BTW: dit betekent dat er geen btw aan u wordt doorgerekend.
back

 
rekindle