Aanbod

 

Over mij

 

Informatie

 

Contact

rekindle

relatietherapie antwerpen
 PRIVACY STATEMENT


Privacy statement: Rekindle 
 
Deze privacy statement werd opgesteld op 2/8/2018, is onderhevig aan actuele tendensen en kan dus ten allen tijde gewijzigd worden. De privacy statement is van toepassing op de webpagina: www.rekindle.be en Rekindle praktijk, gevestigd te Berchem, Klauwaardsstraat 2. 0496/62.43.44
 
Privacy is voor Rekindle een belangrijk uitgangspunt, er wordt dan ook discreet omgegaan met de ontvangen persoonsgegevens. Deze verklaring is bedoeld voor transparantie, zodat u als gebruiker van deze website kan begrijpen hoe met de ontvangen persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten (deze verwerking start bij aanmelding via de website of het intakegesprek en eindigt na afronding van de hulpverlening) en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wat zijn persoonlijke gegevens? 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gekoppeld kunnen worden aan u persoonlijk. Dit bevat onder andere uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.  

Welke gegevens verzamelen we van u, en met welk doel? 
 
Rekindle verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze direct  aanlevert. Deze persoonsgegevens worden verzameld op basis van toestemming van u als gebruiker.  
Afhankelijk van de website en/of hulpverlening die u gebruikt verzamelt Rekindle mogelijk de volgende persoonsgegevens: 

 • E-mailadres 
 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • Geslacht 
 • Uw vraag en bijkomende vertrouwelijke informatie door u gegeven. 

Deze persoonsgegevens kan u op diverse manieren aanleveren: 

 1. Informatie die u aanlevert via contactmogelijkheden
   
  Wanneer u gebruik maakt van een contactformulier levert u persoonsgegevens aan in de vorm van het e-mailadres, uw geschreven informatie en vraag die wij nodig hebben om te reageren op de verzonden informatie.
    
 2. Informatie die u aanlevert via de gesprekken  

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelaar, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over ons vertrouwelijk gesprek, over de voortgang van de begeleiding. Rekindle heeft als behandelaar als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij doen verder ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 
 • Gehouden zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekken 
 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. 
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 • Uw elektronisch dossier goed is beveiligd 

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u  eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

Beveiliging 

Rekindle maakt gebruik van technische- en organisatorische beveiliging om uw persoonlijke data te beschermen tegen bewuste manipulatie, verlies en onbevoegde toegang. Deze voorzorgsmaatregelen met betrekking tot beveiliging voldoen aan de recente eisen. 
 
Bij vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

Nele Van Hoof
 
info@rekindle.be
 
0496/62.43.44 


back

 
rekindle