Aanbod

 

Over mij

 

Informatie

 

Contact

rekindle

relatietherapie antwerpen
 


NVAGT

NVAGT

De NVAGT bevordert de ontwikkeling van Gestalttherapie en Gestalttheorie in Vlaanderen en Nederland. 

  • Certificeert gestalttherapeuten 
  • Bevordert de kwaliteit van gestaltprofessionals 
  • Inspireert en verbindt netwerkleden 

De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder toezicht van de NVAGT. De vereniging heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT) 
Wie zich als cliënt aanmeldt bij een lid van de NVAGT is verzekerd van een verantwoorde professionele behandeling. Immers deze therapeut: 

  • voldoet aan internationale kwaliteitseisen 
  • geniet daardoor het vertrouwen van artsen en specialisten 
  • is onderworpen aan een beroepscode en de klachtenprocedure die wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie 

Kenmerken en methodieken van de gestalttherapie 

  • intensieve aandacht voor het gewaarzijn van lichaam en geest, wat 'awareness' wordt genoemd (en in modern jargon wordt aangeduid als 'mindfulness') 
  • focus gericht op de onmiddellijke ervaring 'hier en nu'; aandacht voor verleden of toekomst eigenlijk alleen als die zich hier en nu op de voorgrond dringen 
  • de wijze van contact maken (of juist contact vermijden) staat centraal, zowel contact tussen de cliënt en zijn omgeving als in de therapie 
  • experimenteren met nieuwe methoden om contact te maken, in plaats van blijven 'praten over' 

De inbreng van de persoon en levenservaring van de therapeut in het contact met de client is essentieel, wat gestalttherapie tot een werkelijk persoonlijke therapie maakt. Er is geen vaste en uniforme methodiek van gestalttherapie en er zijn ook geen "behandelprotocollen" of een vaststaand aantal behandelsessies. Binnen het hierboven geschetste theoretisch kader is de persoon van de therapeut samen met de persoon van de cliënt de belangrijkste bepalende factor voor het therapeutisch proces, zonder vooraf vaststaande structuur. Daarmee liep Perls vooruit op het moderne inzicht dat de belangrijkste succesfactor voor therapie de persoon van de therapeut is. Dat geldt in feite voor alle psychotherapeutische richtingen, en gestalttherapie heeft zich sinds haar ontstaan onderscheiden door dit in haar werkwijze centraal te stellen. 

back
 
rekindle